НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

За нас

Начално училище "Неделя Петкова", град Сопот предлага обучение на ученици от първи до четвърти клас, разпределени в дванадесет паралелки.

 

       Децата се обучават допълнително по тяхно желание в различни извънкласни  форми - компютърна грамотност, екология, конструктивно-техническа дейност, музика, изобразително изкуство, чужд език и други.
Училището е от малкото начални училища в Пловдивска област, които предлагат обучение в паралелки с изучаване на хореография и изобразително изкуство. То ще даде добра основа на децата от езикови и математически знания, умения и компетенции и оптимално ще се разгърне личностния потенциал на всеки ученик.


        Училището има изградени традиции в изграждането на културно поведение на обществени места, национална гордост от миналото ни, екологична култура на поведение чрез системно провеждане на спортни празници, екскурзии, походи, "Зелени училища", културни мероприятия и пресъздаване на народните обичаи в родния край

          Истината, добротата и взаимното уважение са основните човешки добродетели, на които най-напред учим нашите ученици.
          Училището ни има отлично изграден педагогически екип с доказан професионализъм, отговорен към предизвикателствата в съвременното образование и отстояващ добрите традиции в българското училище. Съществува като самостоятелно начално училище вече тридесет и шест  години.
        Обучението се осъществява на едносменен режим от 8.00ч. до 16.30ч.
        Надявяме се, че полагаме основите на една добра комуникация между учители и родители в името на децата!

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И ОПИТА!