НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

Учебници и учебни помагала за учебната 2023-2024 година

първи клас

Наименование на учебника   Издателство
1. Буквар Просвета - "Азбуки"
2. Читанка Просвета - "Азбуки"
3.  Математика Просвета - "Чуден свят"
4.  Родинознание Клет - Анубис
5.  Музика "Просвета плюс"
6.  Изобразително изкуство Просвета - "Чуден свят"
7.  Технологии и предприемачество Клет

                                                                                                                         

        Учебни помагала: 1. Тренировъчни упражнения по БЕЛ - М. Цветанова, Е. Сергеева, М. Стефанова - "Слово"

2. Учебно помагало по БЕЛ - ИУЧ - Анг. Жекова, М. Бунева - "Рива"

3. Спазвам правилата – Неша Гарчева - “Домино”

   

втори клас

Наименование Издателство
1. Български език Просвета - "Чуден свят"
2. Читанка Просвета - "Чуден свят"
3. Математика Просвета - "Чуден свят"
4. Английски език Сан-про-ООД Pearson Longman
5. Околен свят Просвета - "Чуден свят
6. Изобразително изкусво Просвета - "Чуден свят"
7. Музика "Просвета плюс"
8. Технологии и предприемачество Просвета - "Чуден свят"

 

Учебни помагала: 1. Вълшебно ключе - упражнения по Български език - издателство ,,Просвета-София“, автор: Поли Рангелова

2. Помагало за Час на класа - ,,Спазвам правилата“ – издателство ,,Рива“, автори: Витанов, Брайкова

трети клас

Наименование Издателство
1. Български език Просвета - "Чуден свят"
2. Читанка Просвета - "Чуден свят"
3. Английски език Сан-про-ООД Pearson Longman
4. Математика Просвета - "Чуден свят"
5. Компютърно моделиране Просвета - "Чуден свят"
6. Човекът и природата Просвета - "Чуден свят"
7. Човекът и обществото Просвета - "Чуден свят"
8. Изобразително изкуство Просвета - "Чуден свят"
9. Музика "Просвета плюс"
10. Технологии и предприемачество Просвета - "Чуден свят"

 

Учебни помагала: 1. Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по Български език - М. Цветанова, Ел. Трифонова, М. Йорданова - „Слово”- В. Търново

2. Спазвам правилата - Любен Витанов, Красимира Брайкова - „Рива” ЕООД

 

четвърти клас

Наименование Издателство
1. Български език Просвета - "Чуден свят"
2. Читанка Просвета - "Чуден свят"
3.  Английски език Сан-про-ООД Pearson Longman
4. Математика Просвета - "Чуден свят"
5. Компютърно моделиране Просвета - "Чуден свят"
6. Човекът и природата Просвета "Чуден свят"
7. Човекът и обществото Просвета "Чуден свят"
8. Музика Просвета - "Чуден свят"
9. Изобразително изкуство Просвета "Чуден свят"
10. Технологии и предприемачество Просвета "Чуден свят"

 

1.Тестове по български език и литература за НВО - БЕЛ в 4. клас - П. Димитрова, Н. Петрова, Д. Кръстева, М. Тодорова - „Просвета Плюс” ЕАД

2. Вълшебното ключе. Упражнения по български език  за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 4. клас - Р. Тонева - „Просвета – София” АД

3. Tестове по математика за националното външно оценяване в 4. клас - Юлияна Гарчева, Ангелина Манова - „Просвета – София” АД