НУ "Неделя Петкова"

Начално училище в град Сопот

НУ Неделя Петкова - Сопот

Начално училище "Неделя Петкова", град Сопот предлага обучение на ученици от първи до четвърти клас, разпределени в дванадесет паралелки.

Децата се обучават допълнително по тяхно желание в различни форми на дейности по интереси - компютърна грамотност, екология, конструктивно-техническа дейност, музика, изобразително изкуство, чужд език, хореография и други.

Училището има изградени традиции в изграждането на културно поведение на обществени места, национална гордост от миналото ни, екологична култура на поведение чрез системно провеждане на спортни празници, екскурзии, походи, "Зелени училища", културни мероприятия и пресъздаване на народните обичаи в родния край.

История на училището
        Начално училище "Неделя Петкова" е основано през 1981г. Намира се в центъра на града. Носи името на видната родолюбка Неделя Петкова - ПЪРВА българска учителка , основателка на девическото образование в София, основателка на много женски дружества, пазителка на ...
За родителите
Меморандум на едно дете   Аз ви обичам, обичайте ме и вие!   Не ме разглезвайте. Зная много добре, че не мога да получа всичко. Аз само ви изпитвам. Не се страхувайте да сте строги с мен. Аз го предпочитам. Това ще ми позволи да разбера, къде ми е мястото. Не ме насилвайте. Това ще ме ...
Проект "Твоят час"
     По проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) в НУ „Неделя Петкова“ за учебната 2017/2018 година са създадени 9 групи по ...