НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Мисия и визия

Мисията на НУ ,,Н.Петкова” е да осигурява задълбочена базисна подготовка на учениците в начален етап на основно образование според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа на демократичните ценности на Европейския съюз.