НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

Прием

      Здравей, ПЪРВОКЛАСНИКО!
      Всичко първо е красиво.
      Първа песен, първи час.
      Ала няма по - щастливо
      от детето в първи клас!

 

     Предстои детето ви да бъде първокласник.


     Имаме удоволствието да Ви представим нашето училище.


      Училището ни има отлично изграден педагогически екип с доказан професионализъм, отговорен към предизвикателствата в съвременното образование и отстояващ добрите традиции в българското училище. Съществува като самостоятелно начално училище вече двадесет и девет години. Обучението се осъществява на едносменен режим от 8.00ч. до 12.05ч. Учебният час за първокласниците е 35 минути. В голямото междучасие децата получават безплатна закуска. За децата на целодневно обучение е осигурен обяд в стола на училището.Училището разполага със здравен кабинет и медицинско лице през целия ден. В училището има осигурен ресурсен учител и психолог. Сигурността и спокойствието на Вашето дете са гарантирани от лицензирана охранителна фирма. Дежурни учители ежедневно качват пътуващите ученици на автобусите, а класните ръководители задължително превеждат учениците през пешеходната пътека.


      За учебната 2024/2025 година в НУ „Н.Петкова“ ще се изучават следните часове по предмети:

       І. Избираеми учебни часове в І клас:

  • Български език- 2ч.
  • Математика- 1ч.


      ІІ. Факултативни часове:

  • Хореография-2ч.
  • Информационни технологии-1ч.


        Необходимите документи за записване в първи клас са прикачени по-долу.

       Съгласно графика на дейностите за прием в първи клас, от 25.03.2024г. до 31.05.2024г. е необходимо да подадете:

       1. Заявление за кандидатстване за прием за учебната 2024/2025 година 

       2. Декларация за обработване на личните данни

       3. Удостоверение за настоящ адрес на детето.

 

 

      Училището има традиции в изграждането на културно поведение, национална гордост от миналото ни и екологична култура чрез системно провеждане на: походи, екскурзии, ,,Зелени училища”, сценични изяви, пресъздаване на народни обичаи, изложби с детски рисунки, участие в различни конкурси ...


       Надявяме се,че полагаме основите на една добра комуникация между учители и родители в името на децата!

       ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И ОПИТА! ОЧАКВАМЕ ВИ!