НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Материална база

Училището разполага с:

  • просторни, добре оборудвани класни стаи;
  • компютърна зала, кабинет по изобразително изкуство;
  • заграден двор;
  • компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника;
  • лесен достъп до библиотека, , музеи, школи, читалище, център за работа с деца;
  • Интернет;
  • здравен кабинет;
  • училищен стол