НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

Екип на училището

 • Станко Митев Маринов  -  Директор
 • Гергана Петкова Нейчева - Зам. директор по УД
 • Митка Николова Божкова - Иванова - Главен учител
 • Мариана Иванова Брайкова - Старши учител
 • Цветелина Цвяткова Тодорова - Старши учител
 • Мария Павлова Нешева - Старши учител
 • Стоянка Йорданова Георгиева - Старши учител
 • Галя Найденова Гиргинова - Старши учител
 • Радка Дечева Павлова - Старши учител
 • Кремена Живкова Паунова - Старши учител, чужд език
 • Мария Щерева Скевова - Старши учител
 • Светлана Георгиева Мурджева - Старши учител
 • Пенка Димитрова Канарова - Старши учител
 • Костадинка Христова Запрянова - Старши учител
 • Пенка Добрева Лазарова - Учител
 • Светлана Тошева Велева - Старши учител
 • Станислав Илиев Стоенчев - Учител
 • Атанаска Лукова Чавдарова - Учител
 • Пенка Златева Вангова - Учител
 • Мария Ангелова Шеева - Учител
 • Анелия Петрова Канагрохова - Учител
 • Петя Пламенова Алишева - Учител
 • Мария Маринова Стеева - Учител
 • Гергана Христова Донкова - Учител
 • Анелия Делкова Петкова - Учител
 • Антоанета Георгиева Атанасова - Учител
 • Величка Христова Маркова - Учител
 • Виктория Стоянова Георгиева - Учител
 • Милена Мариянова Драганова - Учител
 • Христиана Димитрова Димитрова - Учител
 • Мариела Георгиева Аргирова - Учител
 • Венелина Маркова Димитрова - Учител
 • Богомила Дончева Даскалова - Учител
 • Доротея Пеева Петрова - Учител
 • Петя Колева Пеева - Ресурсен учител
 • Марияна Венелинова Кънчева- Училищен психолог