НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

НУ,,Неделя Петкова" отбеляза Европейската седмица на мобилността с мото "Пестене на енергия". Тя цели да подобри публичното здраве като популяризира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда. Четвъртокласниците научиха и показаха начини за разумно и безопасно придвижване. Учениците от втори и трети клас се включиха с рисунки на тема,, Внимавай! Аз съм пешеходец. "