НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

 До родителите и учениците на НУ "Н.Петкова" - гр. Сопот


      Във връзка с изпълнение на насоките за работа в училищното образование, в условията на COVID-19 ви информираме,

че днес (02.11.2020 г.) наш учител в начален етап е с положителен тест за К-19. Взети са всички мерки за ограничаване разпространението на вируса – цялостна дезинфекция на училището. Уведомени са компетентните органи в лицето на РЗИ и РУО - гр. Пловдив. Паралелките, в които е преподавала учителката са карантинирани до  08.11.2020г. и ще се обучават дистанционно.

Учебният процес за останалите ученици ще продължи нормално.
Бъдете здрави !
Директор: Жана Тракийска