НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

Съобщение за обучение в неприсъствена форма

 

Уважаеми родители и ученици,

 

във връзка с ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ е създадена организация за провеждане на дистанционно обучение в електронна среда. Всички класове имат създадени групи във Viber, FB и т.н. Ще се използват и електронни пощи, платформи ,,Кан Академия“, Classroom,  Akademiko, You Tube и др.  в зависимост от избора на преподавателя. Ще спазваме утвърдената седмична програма. Всеки ден от 9.00 часа до 12.50 часа учителите в зависимост от учебните часове ще изпращат материали, видео уроци, домашни работи, проекти  на учениците, които трябва да ги изпълняват. При наличие на въпроси учениците и родителите могат да се свържат с учителите за допълнителни разяснения.

За учениците, които нямат възможност да общуват по електронен път комуникацията ще се осъществява от телефона на  родителите, като се изисква обратна информация.

За осъществяване на този процес е много важна и необходима активна комуникация между учители, ученици и родители.       

      Уважаеми родители,  моля да подкрепите  процеса на дистанционно обучение и търсите постоянна обратна връзка от детето си за      учебното съдържание, което е споделено от учителя през деня.

     Вярваме ,че всички заедно ще се справим с новото предизвикателство!

     Надяваме се на съдействие и екипна работа! Всеки учител е готов за консултации и разяснения!

    Спазвайте мерките за сигурност и защита здравето на децата и ограничавайте всякакъв род контакти!

    Бъдете здрави! Успех!

 

 Разписание на учебните часове

в условията на обучение в електронна среда

Час

  Часови    интервал

1

     9.00 – 9.20

2

     9.30 – 9.50

3

    10.00 – 10.20

4

    10.30 – 10.50

5

    11.00 – 11.20

   

 

 

Възможности за обучение в неприсъствена форма:

 

Издателствата на учебници предоставят безплатен достъп до всичките си електронни учебници

       Електронни учебници на издателство Просвета 

   Електронни учебници по английски език на издателство ,,Лонгман“, за които всички ученици имат кодове за достъп.

   Уроци по телевизията, ,,Уча се“.