НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

                                   Отново за учебната година

                                   разкри училището днес врати.

                                   Звъни звънец из цялата родина –

                                   в села и градове, навред кънти.

 

Откриване на учебната година!
Спорна , успешна и изпълнена с усмивки да е за всички ученици, учители и родители!