НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

 

 

Областният  кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 17.03.2018г.от11,00 часа до 12,30 часа за всички ученици от I до XII клас. Състезанието е безплатно.

СУ „Васил Левски“, гр. Карлово е център за провеждане на областния кръг на математическото състезание. Учениците да се явят до 10,30 часа в училището с ученическа карта или бележник.

Индивидуалните заявки за участие се подават онлайн до 11.03.2018г. чрез сайта на СУ „Васил Левски“ гр.Карлово и трябва да съдържат следната информация за участниците – населено място, име на училището, трите имена и класа на ученика.

 

Линк за заявка за участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLiFPjA-qV0hAgUbgF1eStBStBt-PEKKQ4A4y9pabgvqqglA/viewform

 

Учениците, които не желаят резултатите им да бъдат оповестявани, предоставят декларация, подписана от родител/настойник в деня на провеждането на състезанието.