НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Европейски ден на спорта в НУ "Неделя Петкова". Ние вярваме в силата на този ден и че всички заедно можем да помогнем на много деца да намерят време за движение и да ги мотивираме да са активни всеки ден!