НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

 
Името му е светиня, прозвището- храм.
Думите му гръмки остават безсмъртни.
По дела бил честен, жертвоготовен и прям...
Бродел по друми трънливи, безпътни.
 
   Днес учениците от НУ "Неделя Петкова" почетоха паметта на Апостола с различни инициативи - изработиха проекти, посетиха метоха в гр.Сопот, където се е укривал Васил Левски, поднесоха цветя. В часовете по спортни дейности във всеки клас се проведе състезание "Лъвски скок", а победителите бяха наградени с грамота. Участниците в градското тържество се поклониха пред паметната плоча на Васил Левски и изнесоха кратка литературно - музикална програма пред гражданите и пред своите съученици. 
 
 Дълбок поклон, Апостоле! Нужен си ни днес!