НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

   През изминалата седмица с учениците се посветихме на световния ден на физическата активност "Здрав съм, защото се движа", като с учениците от I и II клас тичахме 500 метра, а с учениците от III и IV клас - 1000 метра. Имаше ентусиасти, които до края на часа изтичаха по повече от 3 километра. Нека бъдем постоянни, за да сме здрави!