НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

  На 25.09.учениците от 2а клас посетиха много интересен спектакъл,организиран от ЕКОПАК.Научиха по много забавен начин интересни неща за разделното събиране на отпадъците.
ИГРАХА,ТАНЦУВАХА И ПОЛУЧИХА ПОДАРЪЦИ.