НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

На бесило бил обесен.

Но безсилен бил врагът.

Възвишил се е до песен

Левски в стръмния си път.

Учениците от НУ "Н. Петкова" отбелязват 148 години от обесването на Васил Левски! Поклон пред теб, Апостоле!