НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

 

   С онлайн изява приключи дейността на клуб „В света на компютрите“ с ученици от 3 и 4  кл. по проект „Образование за утрешния ден“.  Клубът продължи работата си дистанционно в платформата Microsoft Teams. Участниците споделиха своите впечатления от обучението по проекта, разказаха за своята работа и за уменията, които придобиха. С гордост представиха презентациите, направени в MS PowerPoint, на тема по избор: „Моят роден град“, „Моя най-добър приятел“, „Кирил и Методий“

Може да видите презентациите на страницата на проекта.

http://nu-sopot.com/proekti/obrazovanie-za-utreshniya-den.html