НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

     До родителите и учениците на НУ "Н.Петкова" - гр. Сопот
Във връзка с изпълнение на насоките за работа в училищното образование, в условията на COVID-19 ви информираме, че днес (29.10.2020 г.) наш учител в начален етап е с положителен тест за К-19. Взети са всички мерки за ограничаване разпространението на вируса - дезинфекция на класната стая и критичните точки в общите помещения. Уведомени са компетентните органи в лицето на РЗИ и РУО - гр. Пловдив. Паралелката, на която учителят е класен ръководител ще бъде карантинирана. Учебният процес за останалите ученици ще продължи нормално.
Бъдете здрави!
Директор: Жана Тракийска