НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

 

За децата от селата продуктите ще се доставят в населеното място!

Уважаеми родители на ученици от 1 до 4 клас ,

НУ,,Н.Петкова" е бенефициент на продуктите по схеми”Училищен плод” и „Училищно мляко” за
заявилите желание да ги получат с местожителство от Сопот и Анево, Ви уведомяваме ,че на 08.05.2020г./петък/ ще се извърши раздаването на същите в училището при спазване на следните хигиенни изисквания:
1. Разстояние един от друг на 2 м.
2. Задължително ползване на маска
3. Дезинфекция на ръцете на входа на училището
4.Влизане по през входа на училището и излизане през източния изход.
График на раздаване на продуктите:
9.00 часа-10.00 часа- Родителите на учениците от първи клас
10.00часа-11.00часа-Родителите на учениците от ІІ клас
11.00часа-12.00часа-Родителите на учениците от ІІІ клас
12.00часа-13.00часа-Родителите на учениците от ІV клас
13.00 часа до 14.00часа за родители, които не са успели да се вместят в графика.
Моля за спазване на графика и мерките за безопасност!
От училищното ръководство!