НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

Патронен празник

Честит Ден на Народните будители!
Честит празник на всички, които носят в сърцата си българския дух, стремеж към знание и самоусъвършенстване!
Преклонение пред патрона на нашето училище - Неделя Петкова!
По случай 1-ви ноември учениците от първи клас посетиха Радиното училище и отдадоха заслужена почит на Народните будители. Учениците от втори клас представиха своите проекти посветени на Народните будители.
 
Беше организиран литературния конкурс по повод Патронния празник на НУ" Неделя Петкова" и Денят на Народните будители. В стихове и есета малките творци, от 3. и 4. клас, са споделили чувствата и размислите си за миналите и днешни будители, които "като светъл лъч" осветяват пътя на знанието и днес.