НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

В чест на патронния празник на училището,учениците от 2а клас,проведоха урок по родолюбие съвместно с музея.Пяхме,рецитирахме,разказвахме за народните будители.Гледахме интересен филм,слушахме приказка,получихме подаръци.