НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

Уважаеми родители,

на бъдещи първокласници към НУ „ Неделя Петкова‘ гр. Сопот,

 

Уведомяваме ви,

че поради предварително обявеният училищен план - прием, приет със заповед №РД-10-428 от дата 27. 03. 2023 год.  училищното ръководство не може да обяви окончателните списъци за първи клас до 14.09.2023 год., тъй като продължава приема на ученици.

На съответната дата ще бъдат публикувани окончателните списъци и екипите класни ръководители и ръководители ГЦОУД.

Поради възникналата ситуация родителска среща ще бъде проведена на 18. 09. 2023г. (понеделник) от 17:30 часа.