НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

Първият учебен ден

Отново за учебната година

разкри училището днес врати.

Звъни звънец из цялата родина —

в села и градове, навред кънти. 

Здрава, успешна и ползотворна учебна година на всички учители, ученици и родители!