НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Организация на обучението и планиране на седмици за допълнителни компенсиращи мерки за учениците от I- IV клас за учебната 2020/2021 г. може да прочетете тук