НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме Ви, че в съответствие със Заповед № РД-09-3596/20.10.2021г. на министъра на МОН отностно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД-01-904/25.10.2021г. на Д-р Сийка Димчева, директор на РЗИ-Пловдив, се прекратяват присъствените учебни занятия за 50% от паралелките в училището. Обучението ще се осъществява на ротационен принцип от разстояние в Microsoft Teams, както следва:

 

Присъствено: 27.10. – 03.11.2021г.

В електронна среда: 04.11.-9.11.2021г.

 

В електронна среда: 27.10.-3.11.2021г

Присъствено: 4.11. – 9.11.2021г.

 

1.а

2.а

1.б

2.б

1.в

2.в

3.а

4.а

3.б

4.б

3.в

4.в

 

Обучението се провежда по утвърденото разписание на часовете, като при обучението в електронна среда е различно времетраенето на учебните часове - 20 мин.

 

Дневен режим за работа в електронна среда 

1ч. 8,30 - 8,50

2ч. 9.00 - 9.20

3ч. 9.30 - 9.50

4.ч. 10.10 - 10.30

5ч. 10.40 - 11.00

6.ч. 11.10 -11.30

 

Втора смяна

 

организиран отдих -12.40 - 13.20

самоподготовка 13.30 - 14.10

3И - 14.20 - 15.00