НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

Рано, рано отзарана
дойде Врабчо през Балкана
и донесе бърза книга:
“Дядо Коледа пристига”!
Той в среднощ ще бъде тука,
той по портите ще чука,
ще изходи всички двори,
всички стаи ще отвори,
всеки дом ще благославя
със любов, имот и здраве
и без много шум и врява
ред поредом ще дарява.

С пожелание за топли и светли празници, изпълнени с много подаръци!