НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

    В часовете по физическо възпитание и спорт се включихме в Световната здравна програма срещу затлъстяването при децата и привикването им към по-интензивен двигателен режим. Насочихме се към "Фитнес за всеки" и се научихме какви упражнения можем да правим в домашни условия с подръчни материали /бутилка с вода, вместо гиричка/. Изпълнихме и упражнения планк, китайско столче, улеснени лицеви опори и скачане на въображаемо въже. В блока не използваме асансьора, а стълбите и се стараем да правим 10 000 крачки всеки ден, като започнахме тяхното трупане със състезателна игра.