НУ "Неделя Петкова"
Начално училище в град Сопот

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ 2022г

      Европейският ден на спорта в училище се проведе 26-30 септември 2022г.

    Включиха се всички класове. Учениците участваха в разнообразни щафетни игри, различни надпревари – футбол, народна топка и забавни игри – за баланс, скачане на въже, федербал.

   Децата показаха, че знаят как да събират отпадъците си разделно - пластмаса и метал в жълт контейнер, стъкло в зелен и хартията в син контейнер, също така знаят и 5-те причини защо да го правят.

   Състезаваха се кой отбор ще се справи по-бързо. Пазаруваха с торби за многократна употреба, за да не замърсяваме околната среда, а батериите изхвърлиха в предназначените за целта места.

    Всички ученици обичат да спортуват!