НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Дневен режим за работа в електронна среда 

1ч. 8,30 - 8,50
2ч. 9.00 - 9.20
3ч. 9.30 - 9.50
4.ч. 10.10 - 10.30
5ч. 10.40 - 11.00
6.ч. 11.10 -11.30
 
Втора смяна
 
организиран отдих -12.40 - 13.20
самоподготовка 13.30 - 14.10
3И - 14.20 - 15.00