НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Учебници и учебни помагала за учебната 2020-2021 година

първи клас

Наименование на учебника   Издателство
1. Буквар Просвета - "Чуден свят"
2. Читанка Просвета - "Чуден свят"
3.  Математика Просвета - "Чуден свят"
4.  Околен свят Просвета - "Чуден свят"
5.  Музика "Просвета плюс"
6.  Изобразително изкуство Просвета - "Чуден свят"
7.  Технологии и предприемачество Просвета - "Чуден свят"

 

втори клас

Наименование Издателство
1. Български език Просвета - "Чуден свят"
2. Читанка Просвета - "Чуден свят"
3. Математика Просвета - "Чуден свят"
4. Английски език Сан-про-ООД Pearson Longman
5. Околен свят Просвета - "Чуден свят
6. Изобразително изкусво Просвета - "Чуден свят"
7. Музика "Просвета плюс"
8. Технологии и предприемачество Просвета - "Чуден свят"

 

трети клас

Наименование Издателство
1. Български език Просвета - "Чуден свят"
2. Читанка Просвета - "Чуден свят"
3. Английски език Сан-про-ООД Pearson Longman
4. Математика Просвета - "Чуден свят"
5. Компютърно моделиране "Просвета плюс"
6. Човекът и природата Просвета - "Чуден свят"
7. Човекът и обществото Просвета - "Чуден свят"
8. Изобразително изкуство Просвета - "Чуден свят"
9. Музика "Просвета плюс"
10. Технологии и предприемачество Просвета - "Чуден свят"

 

четвърти клас

Наименование Издателство
1. Български език Просвета - "Чуден свят"
2. Читанка Просвета - "Чуден свят"
3.  Английски език Сан-про-ООД Pearson Longman
4. Математика Просвета - "Чуден свят"
5. Компютърно моделиране Просвета плюс
6. Човекът и природата Просвета "Чуден свят"
7. Човекът и обществото Просвета "Чуден свят"
8. Музика Просвета плюс
9. Изобразително изкуство Просвета "Чуден свят"
10. Технологии и предприемачество Просвета "Чуден свят"