НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

Прием

Здравей, ПЪРВОКЛАСНИКО !
Всичко първо е красиво.
Първа песен, първи час.
Ала няма по- щастливо
от детето в първи клас!

 

Предстои детето ви да бъде първокласник.


Имаме удоволствието да Ви представим нашето училище.


Училището ни има отлично изграден педагогически екип с доказан професионализъм, отговорен към предизвикателствата в съвременното образование и отстояващ добрите традиции в българското училище. Съществува като самостоятелно начално училище вече двадесет и осем години.От всичките двадесет преподаватели, осемнадесет са старши учители. Обучението се осъществява на едносменен режим от 8.00ч. до 12.05ч.Учебният час за първокласниците е 35 минути. В голямото междучасие децата получават безплатна закуска. За децата на целодневно обучение е осигурен обяд в стола на училището.Училището разполага със здравен кабинет и медицинско лице през целия ден. В училището има осигурен ресурсен учител и психолог. Сигурността и спокойствието на Вашето дете са гарантирани от лицензирана охранителна фирма.Дежурни учители ежедневно качват пътуващите ученици на автобусите, а класните ръководители задължително превеждат учениците през пешеходната пътека.


За учебната 2018/2019 година в НУ „Н.Петкова“ ще се изучават следните часове по предмети:

І. Избираеми учебни часове в І клас:

  • Български език- 2ч.
  • Математика- 1ч.


ІІ. Факултативни часове:

  • Хореография-2ч.
  • Изобразително изкуство-1ч.
  • Информационни технологии-1ч.


Необходими документи за прием в първи клас:


1. Заявление за прием в първи клас по образец на училището.


2. Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас


Тази година учители на І клас ще бъдат:

 

Іа – г-жа Стоянка Георгиева
Іб – г-жа Нели Иванова
Ів – г-жа Костадинка Запрянова

 

Училището има традиции в изграждането на културно поведение, национална гордост от миналото ни и екологична култура чрез системно провеждане на: походи, екскурзии, ,,Зелени училища”, сценични изяви, пресъздаване на народни обичаи, изложби с детски рисунки, участие в различни конкурси ...


Надявяме се,че полагаме основите на една добра комуникация между учители и родители в името на децата!

 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И ОПИТА! ОЧАКВАМЕ ВИ!