НУ Неделя Петкова
Начално училище в град Сопот

                                   Отново за учебната година

                                   разкри училището днес врати.

                                   Звъни звънец из цялата родина –

                                   в села и градове, навред кънти.

 

Откриване на учебната година!
Спорна , успешна и изпълнена с усмивки да е за всички ученици, учители и родители!

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5